TOP

Matka Ziemia a duchowość

Udostępnij wpis:

Ziemia jest esencją siły materii, która powstała w procesie tworzenia przez Shri Adi Shakti (Pierwotna Siła Stworzenia). W wyniku ewolucji na poziomie energii wszechświata na Ziemi nastąpiła ewolucja materii ożywionej, począwszy od najprostszych jednokomórkowych form życia, aż do istoty ludzkiej, stojącej obecnie na szczycie drabiny ewolucyjnej. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi podtrzymywania życia Matka Ziemia była i jest w stanie zapewnić każdej istocie jej rozwój. Przeważająca część ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak potężna jest Ziemia oraz w jak subtelny i naturalny sposób troszczy się o swoich mieszkańców, np. obdarzając cechami, które wzbogacają ich duchowe życie. 

ISTOTA MATKI ZIEMI

W odróżnieniu od innych żywiołów (wody, ognia, powietrza czy eteru), Ziemia jako jedyna posiada moc przyciągania, która sprawia, że wszystkie istoty mogą swobodnie egzystować na jej powierzchni. Siła przyciągania jest pewnego rodzaju manifestacją nienaruszalnego stanu niewinności Matki Ziemi, który możemy bardzo wyraźnie dostrzec u dzieci. A więc Ona uczy nas, jak dzięki subtelnej mocy pierwotnej miłości wykorzystywać siłę przyciągania w relacjach bez zbędnej dominacji czy kreowania sztucznego zobowiązania jednej istoty wobec drugiej. Niezwykłym aspektem siły przyciągania, który także jest wbudowany w subtelny mechanizm Ziemi, jest woń. Ziemia naturalnie posiada w sobie zdolność uwalniania przepięknych, wręcz zniewalających naturalnych zapachów. Używa do tego rozmaitych roślin oraz zwierząt, które nawzajem się przyciągają i tworzą unikatowe relacje, pozwalające na rozwój i przetrwanie całych ekosystemów.

Matka Ziemia nie wie, co to posiadanie. Ona nie posiada niczego i nikogo nie dominuje. Wręcz przeciwnie – obdarza istoty na niej żyjące (które de facto są jej częścią) wszystkim, co jest im potrzebne do życia, nie oczekując niczego w zamian. Zwierzęta w swym instynktownym postrzeganiu egzystencji wiedzą, jak korzystać z zasobów Ziemi, aby nie niszczyć równowagi przyrody. To tylko człowiek poprzez ego okazuje brak szacunku i nadmiernie eksploatuje jej zasoby, burząc naturalną harmonię. Co się zatem dzieje, gdy Ziemia kreuje i oddaje to, co najlepsze z siebie? Ona tworzy radość. Radość, którą każdy z nas może poczuć, słuchając odgłosów ptaków, szumu majestatycznie poruszających się drzew lub rozkoszując się zapachem polnych kwiatów. Jeżeli dojrzymy tę subtelną głębię, zrozumiemy, iż dzielenie się materią daje nam radość – nie gromadzenie, lecz dzielenie się. Bezwarunkowe i szczere dzielenie się.

Inną wspaniałą cechą Matki Ziemi jest to, że tworzy różnorodność. W przyrodzie trudno jest spotkać dwa całkowicie identyczne osobniki, nie wspominając o wszystkich roślinach czy formacjach górskich. Ziemia tworzy to wszystko bez żadnego wysiłku, wręcz spontanicznie. Aby coś powstało, nie potrzebuje myśleć, rozważać i analizować, a jednak wszystko jest piękne i perfekcyjne w swej formie i treści. Czy istota ludzka tak potrafi? Człowiek Zachodu powie, że nie, bo aby coś stworzyć, trzeba najpierw zanalizować wszystkie uwarunkowania i potem zaprojektować rzecz, która ma powstać. Jednakże każdy posiada w sobie pewien potencjał naturalnej kreatywności, która może się przejawić w swej czystej formie, gdy u swej podstawy będzie wsparta pragnieniem podarowania innym radości. W efekcie zalążek naszego tworu wyłoni się z ciszy, a nie z chaosu myślowego, który konsumuje naszą cenną energię oraz negatywnie wpływa na stan emocjonalny. My musimy tylko stworzyć warunki, by ta cisza w nas zagościła.

„Rozmyślam 99 razy i niczego nie odnajduję. Przestaję myśleć, zatapiam się w ciszy i prawda przychodzi do mnie.” Albert Einstein

Tak jak każda matka, również Matka Ziemia posiada ogromną tolerancję znoszenia wszystkiego, co jest czynione przez jej dzieci przeciwko niej. Jest jednak pewna granica, po której przekroczeniu nawet Ona reaguje. Tą granicą są czyny człowieka przeciwko zasadzie niewinności. Matka Ziemia jest źródłem tej cechy w każdej istocie. Jeżeli człowiek działa przeciwko niewinności, obraca się przeciwko Matce Ziemi. Wtedy Ziemia reaguje swoimi sposobami. W swej ignorancji człowiek nie widzi, jak natura próbuje pokazać, iż jego czyny naruszają naturalną równowagę. Jednak wtedy jest już za późno. Człowiek płaci cenę za agresywne i egoistyczne podejście do Matki Ziemi, nawet nie będąc tego świadomym.

„Jeżeli nie wiemy, jak szanować Matkę Ziemię, nie wiemy, jak szanować siebie.” Shri Mataji Nirmala Devi

DUCHOWA ISTOTA MATKI ZIEMI W CZŁOWIEKU

Cały potencjał Ziemi jest od urodzenia naturalnie zakodowany w każdej istocie ludzkiej w Mooladhara czakrze. Dzięki temu wszyscy na równi jesteśmy źródłem niewinności, czystej radości, spontaniczności oraz mądrości, która pozwala na podejmowanie decyzji i działań, nienaruszających harmonii całokształtu stworzenia. Siła przyciągania Matki Ziemi, która także jest cechą Mooladhary, na poziomie istoty ludzkiej tworzy zupełnie nową jakość. Matka Ziemia jest uważana za siedzibę Kundalini Viraty (Wszechświata). W człowieku odzwierciedla swą moc jako indywidualna Kundalini, ukryta w kości krzyżowej. A ta, po przebudzeniu obdarza nas yogą oraz inicjuje przemianę naszej wewnętrznej istoty duchowej, pogłębiając świadomość bycia jednością ze wszechogarniającą energią.

Obecne czasy są wyjątkowe, gdyż nastaje epoka manifestacji mocy kobiety-matki. Kolektywna świadomość ukazuje potrzebę rozwoju cech matczynych u wszystkich ludzi. Dzieje się to poprzez zbiorową transformację duchową. Przez długi okres rozwoju ludzkości dominowała era pierwiastka męskiego. Tę dominację bardzo łatwo zauważyć w głównych religiach świata, gdzie nastąpiła negacja siły żeńskiej i odsunięcie kobiet od aktywnego współtworzenia atmosfery duchowej. Mężczyźni odczuwali strach przed potęgą kobiety, ponieważ to ona stanowi potencjał energetyczny każdego istnienia i ona jest tą, która podtrzymuje nowe życie. Nie dominuje, lecz odżywia i pozwala się rozwijać. Zupełnie jak Matka Ziemia. A kiedy nastaje odpowiedni czas, pozwala stać się nowemu człowiekowi niezależnym bytem. Kobieta nadaje sens działaniu, gdyż sama w sobie jest siłą pragnienia.

Ewolucja duchowa dotarła do etapu, w którym poprzez zbiorową wewnętrzną przemianę odkryjemy i rozwiniemy w sobie cechy Matki Ziemi. Kundalini jest energią matczyną, energią, która odżywia, równoważy i oświeca naszą świadomość. Samo jej przebudzenie inicjuje, a z czasem stabilizuje dziecięcą niewinność, posiadającą w sobie naturalną moc przyciągania. To przyciąganie to nic innego jak siła radości, spokoju i naturalnej mądrości, której podświadomie poszukuje większość ludzi na świecie. Jeżeli obudzimy w sobie tę świadomość oraz skupimy cenną uwagę na pielęgnacji swojego wnętrza, zauważymy, jak nie tylko my, ale także nasze najbliższe otoczenie zmienia swój energetyczny charakter i odkrywa naturalne duchowe wartości, którymi bez żadnego wysiłku można się dzielić i wpływać na jakość wspólnego życia.

Piotr Musiał – nauczyciel medytacji Sahadźa Joga. Od ponad 10 lat pomaga ludziom odkrywać ich ukryty wewnętrzny potencjał i przemieniać życie w oparciu o duchowe wartości. www.sahajayoga.pl

Zostaw komentarz